თქვენი გზამკვლევი ტექნიკის სამყაროში
ტელ: (341) 253434;  (322) 193235  მზარდი  კონკურენცისა და უახლესი ტექნოლოგიების ეპოქაში ნებისმიერ სეგმენტში განსაკუთრებულად დიდ მნიშვნელობას იძენს სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაცია ასევე მენეჯმენტისათვის რეალურ დროში საჭირო ინფორმაციაზე წვდომის შესაძლებლობა, სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მრავალ საინტერესო და ხელმისაწვდომ პროდუქტსა თუ სერვისს

 

ვიდეო კონტროლის და უსაფრთხოების სისტემები

·      ქსელური და ანალოგური კამერები

·      ქსელური და ციფრული ვიდეო ჩამწერები

·      სახანძრო და დაცვითი  სიგნალიზაციები

 

 

 

პერსონალის აღრიცხვისა და შეზღუდული დაშვება

·         ბიომეტრიული და საბარათე წამკითხველები

·         კონტროლერები და ბარათები

·         ელექტრონული საკეტები და დამაფონები

·         ტურნიკეტები და ბარიერები

·          GPS თვალთვალის მოწყობილობები და პროგრამული პაკეტები

·         ინტეგრაცია არსებულ საბუღალტრო და მენეჯერულ სისტემებთან (Oris, Fina, 1c)

     

სადენიანი და უსადენო ქსელები

·         კორპორატიული და საოფისე ქსელების  

მოწყობა

·         დიდ მანძილებზე დაცული უსადენო კავშირის

უზრუნველყოფა

·         ქსელური მოწყობილობების აუდიტი და

ოპტიმიზაცია

·         მაღალი წარმადობის უსადენო დაშვების წერტილების

 ორგანიზება

 

 

 


 ტელეფონია

·   მოქნილი და დაცული შიდა სატელეფონო ქსელის ორგანიზება

·   ქოლ ცენტრის მოწყობა უახლესი ტექნოლოგიებისა და აპარატურის გამოყენებით

 

 

 

  ვაჭრობის ავტომატიზაცია

·      სავაჭრო ინვენტარი

·      ბარკოდ წამკითხველები

·      ფისკალური პრინტერები და სასწორები

·      სახარჯი მასალები

·      ინდივიდუალური აღრიცხვის სისტემის დანერგვა

 

                                                                                                  IT აუთსორსინგი

ბოლო წლებში IT აუთსოსრინგი მთელს მსოფლიოში აპრობირებულ პრაქტიკად იქცა ეს სერვისი განსაკუთრებით მიმზიდველია საშუალო და მცირე კომპანიებისათვის რომელთაც  სიმცირიდან ან სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე არ უღირთ სრული გრაფიკით კვალიფიციური IT პერსონალის შენახვა.